انتخابات هیئت مدیره ها Archives | حکمت صدرا

  • تشکیل اتحادیه‌ مستقل کشوری بدون مانع‌تراشی دستگاه‌ها

    طی «هم‌اندیشی مطالبات مدیران عامل اتحادیه‌های قرآنی استانی در خصوص ادغام» بر تشکیل اتحادیه قرآنی کشور به صورت مستقل، حل مشکل ثبتی اتحادیه‌های استانی و تغییر در ترکیب هیئت رسیدگی به امور مؤسسات قرآنی بحث و تبادل‌نظر شد. شعارسال:طی «هم‌اندیشی مطالبات مدیران عامل اتحادیه‌های قرآنی استانی در خصوص ادغام» بر تشکیل اتحادیه قرآنی کشور به […]