مسئول غرفه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: امروز فرصتی است تا مردم ضمن آشنایی با فعالیت‌های حوزه از مشاوره‌های مذهبی بهره ببرند. " />22 بهمن مشاوره 22 بهمن 1397 غرفه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران آشنایی با فعالیت‌های حوزه Archives | حکمت صدرا

22 بهمن مشاوره 22 بهمن 1397 غرفه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران آشنایی با فعالیت‌های حوزه Archives | حکمت صدرا