چاپخانه داران Archives | حکمت صدرا

  • چرخه معیوب توزیع باعث ایجاد دلال‌بازی شد

    ایلنا: مدیر مجموعه چاپخانه‌های خجسته و مدیرعامل شرکت آفاق قطعات آسیا می‌گویند چرخه معیوب توزیع، باعث ایجاد دلال‌بازی شده است. آنها از رانت‌هایی گلایه می‌کنند که به…