کارشناس میز تاجیکستان در مؤسسه اکو می‌گوید که پیام آیین نوروز، شادی‌آفرینی و صلح آفرینی است. " />نوروز تاجیکستان موسسه اکو نوروز 98 شاه منصور شاه میرزا Archives | حکمت صدرا

نوروز تاجیکستان موسسه اکو نوروز 98 شاه منصور شاه میرزا Archives | حکمت صدرا