نهضت امام خمینی Archives | حکمت صدرا

  • آیت‌الله خامنه‌ای در رهبری نظیر ندارند

    “من با آقای کروبی یک نسبت فامیلی هم دارم و در دوره‌ای استاد ایشان بودم. انسان شلوغ و نامتعادلی است و مدیریت هم ندارد. تا لمعه (از دروس ابتدایی حوزه) هم بیشتر درس نخوانده است”. شعارسال: سالهاست که در مسجدی معروف کنار خیابان خاوران اقامه نماز جماعت دارد. هرچند یک سالی هست که به‌دلیل بیماری، […]

  • روحانیت انقلابی پرچمدار نهضت اسلامی

    شعارسال: نهاد روحانیت و مرجعیت در طول تاریخ، نقش ویژه ای در شکل دهی مبارزات مردمی در برابر ظلم و ستم ایفا کرده و در واقع تکیه گاه مردم در برابر حکام جور و ستمگران بوده است. ورق زدن صفحات کتاب تاریخ در دو قرن اخیر، روایتگر مجاهدت ها، پایمردی ها و مبارزات مردم ایران […]