نهضت اسلامی Archives | حکمت صدرا

  • روحانیت انقلابی پرچمدار نهضت اسلامی

    شعارسال: نهاد روحانیت و مرجعیت در طول تاریخ، نقش ویژه ای در شکل دهی مبارزات مردمی در برابر ظلم و ستم ایفا کرده و در واقع تکیه گاه مردم در برابر حکام جور و ستمگران بوده است. ورق زدن صفحات کتاب تاریخ در دو قرن اخیر، روایتگر مجاهدت ها، پایمردی ها و مبارزات مردم ایران […]

  • کدام فیلسوفان بیشتر به آموزه‌های قرآن پرداخته‌اند/ نقش قرآن در استحکام آرای فلاسفه بزرگ

    رئیس مؤسسه شیعه‌شناسی اظهار کرد: رویکردهای روشمند عقلانی فیلسوفان به آیات قرآن باعث ضعف فلسفه‌های آنان نشده بلکه فلسفه‌های آنان را قوت و استحکام و در عین حال مملو از ظرائف، اشارات، تلمیحات، و نکات سازنده‌ای ساخته که برگرفته شده از آیات شریفه قرآنی‌اند. شعارسال: فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان از ابتدای آشنایی با نوشته های […]

  • شاخص‌های تمدنی و تکلیف امروز ما

    عصر ترقّی انسانی، همراه با اخلاق و دین است نه صرفا «فردگرایی»، «تجربه گرایی» و «اخلاق محوری ناقص»؛ بنابراين، از ديدگاه امام خمینی(ره) تمدن، همان رشد و توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي است. شعارسال: در عصر مدرنیته که عنصر ارتباطات نقش اساسی در آن دارد، تبلیغات در فضای بین المللی نقش پیش برنده ای برای […]