مدیر انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: تأثیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب بر عناصر فرهنگی جامعه بسیار واضح و روشن است. " />نمایشگاه کتاب کتاب افزایش قیمت تورم دانشگاه شهید چمران اهواز علی شفیعی سرارودی Archives | حکمت صدرا

نمایشگاه کتاب کتاب افزایش قیمت تورم دانشگاه شهید چمران اهواز علی شفیعی سرارودی Archives | حکمت صدرا