نماز مستحبى Archives | حکمت صدرا

  • ثواب عجیب خواندن آیت الکرسی

    آیة الکرسی یکی از آیات قرآن است که در عظمت آن بسیار نگاشته اند. شعارسال : حضرت آیت الله وحید خراسانی در پاسخ به سئوالی پیرامون انتهای آیة الکرسی نظر خود را بیان کردند. متن سئوال و پاسخ این مرجع تقلید به شرح ذیل است. سؤال: آیا آیة الکرسی که در نماز خوانده می شود […]