نماز عید سعید فطر Archives | حکمت صدرا

  • نهادهای مختلف از چاپ دعای قنوت نماز عید سعید فطر خودداری کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد برگزاری نماز عید فطر از نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی درخواست کرد تا از چاپ دعای قنوت نماز عید سعید فطر خودداری کنند. کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر از تمامی نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی درخواست کرد به دلیل جلوگیری از […]