نقدپذیری Archives | حکمت صدرا

  • در رقابت یا دشمنی با دیگران، بی تقوایی نکنیم

    شاید ما هم نقدهایی چند بر عملکرد آقای رضاجعفرزاده(روابط عمومی محترم سازمان هواپیمایی کشوری) و یا عملکرد خواهران جعفرزاده در هواپیمایی تابان و ایرتور،داشته باشیم. اما آموخته ایم که نقدها را در کنار توانمندی های افراد و همچنین شرایط واقعی که در آن قرار داشته و اقدام به تصمیم گیری می کنند، مطرح کنیم. نقد […]

  • در ستایش نقد با بوسه بر قلم منتقدان!

    دیشب یکی از دوستان، متن یکی از یادداشت های انتقادی خودم را برایم فرستاده بود و نوشته بود:«نقد آسان است…لطفا راه حل ارائه بدهید!».به نظرم آمد این نگاه و سئوال ایشان، فراگیر است و ذهن بسیاری از فعالان فرهنگی و رسانه ای را درگیر خود کرده است. شعارسال: بسیاری از ما در مواجهه با نظرات […]