بقیع تربتی مطهّر و خاکی نورافزاست که در ملکوت اعلا، کروبیان بر آن نظاره می‌کنند و در این خاک، پاکان و نیکان بسیاری آرمیده‌اند. " />مناسبت های مذهبی Archives | حکمت صدرا

مناسبت های مذهبی Archives | حکمت صدرا