پروردگار متعال در قرآن کریم آیین توحیدی و خالص را به رنگ خدایی تشبیه می‌کند. " />قرآن سبک زندگی اسلامی تفسیر قرآن محمود احمدی دین اسلام Archives | حکمت صدرا

قرآن سبک زندگی اسلامی تفسیر قرآن محمود احمدی دین اسلام Archives | حکمت صدرا