قانون جذب Archives | حکمت صدرا

  • آیا تصویر ذهنی انسان بر کائنات اثر می گذارد؟

    اما آیا تصاویر ذهنی انسان مستقیم بر کائنات اثر می گذارند؟ و شغل و ثروت و قرض و ماشینی که سوار می‌شویم را مثل آهن‌ربا جذب می‌کند؟ شعارسال: متن زیر یادداشتی از حمیدرضا مظاهری سیف در نقدی بر قانون جذب است که در ادامه می خوانید؛ اگر می گوییم قانون جذب به این معنا نیست […]

  • قانون جذب چیست و چه اشکالات دینی دارد

    شعارسال: فهرست این نوشتار: ۱ قانون جذب چیست و چه اشکالات دینی دارد ۱٫۱ چیستی قانون جذب ۱٫۲ درستی های قانون جذب ۱٫۳ اثبات ناپذیری قانون جذب ۱٫۴ ابطال ناپذیری قانون جذب ۱٫۵ پیشینه قانون جذب در فنون جادوگری ۱٫۶ کامیابی منهای اخلاق ۱٫۷ شعور خلاق انسان پاسخ حجت الاسلام مهدی یوسف وند یکی از […]