فیلسوف یوگسلاو Archives | حکمت صدرا

  • نیگل و کثرت‌گرایی اخلاقی

    شعار سال: تامس نیگل- فیلسوف یوگسلاوی‌تبار آمریکایی­(۱۹۳۷)- در میان فیلسوفان تحلیلی سده بیستم ویژگی‌های ممتازی دارد که این ویژگی‌ها ورود او را به فلسفه، عموما و فلسفه سیاسی خصوصا، فوق‌العاده ارزشمند کرده است. نیگل یکی از عمیق‌ترین و جذاب‌ترین فیلسوفان روزگار ماست. او بدون آنکه در لفاظی و مغلق‌گویی فرو غلتد با تیزبینی و دغدغه‌مندی […]