فلسفه یونان Archives | حکمت صدرا

  • در نقد فلسفه اسلامی

    برخی فلسفه اسلامی را صورت تحریف‌شده، التقاطی و سوءفهم‌شده فلسفه یونان تلقی می‌کنند و برخی دیگر تفاوت نظری در فلسفه اسلامی و فلسفه یونان را برخاسته از اجتهاد و ابتکار در فلسفه اسلامی می‌دانند. در این زمینه گفت‌وگویی با منوچهر صانعی دره‌بیدی مترجم متون فلسفی و استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی انجام داده شد […]

  • عده‌ای اجازه پیشرفت فلسفه بعد از ملاصدرا را نمی دهند!

    شعارسال: یک خرداد مصادف با روز بزرگداشت ملاصدرا معروف به صدرالمتألهین است که در مورد نقش این فیلسوف شیعه ایرانی با حجت‌اسلام و المسلمین رضا برنجکار عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و استاد حوزه به گفتگوی تفضیلی پرداخته‌ایم که این گفتگو تقدیم خوانندگان می‌شود. سه جریان فلسفی در ایران پس از ورود فلسفه یونان ملاصدرا […]