فصلنامه حکمت اسلامی Archives | حکمت صدرا

  • شماره ۲۰ فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در شماره ۲۰ فصلنامه حکمت اسلامی مجمع عالی حکمت اسلامی، ۹ مقاله منتشر شده است. عناوین مقالات و نام نویسندگان به شرح زیر است: برتری و مزایای برهان صدیقین در میان براهین اثبات وجود خدا / عسکری سلیمانی امیری رویکرد تأسیسی فرامبناگرای علم دینی، با تأکید بر نظریه تأسیسی علم دینی […]