فرو خوردن خشم Archives | حکمت صدرا

  • آیا به من اجازه می دهید که آرزوی مرگ بکنم؟

    در كتاب: «اثنی عشریة فی المواعظ العددیة» صفحه ۳۲۵ این روایت نقل شده كه: شخصی به خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله رسید و عرض كرد: آیا اجازه می دهید كه من آرزوی مرگ كنم؟ شعار سال: مردی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله رسید و عرض کرد آیا به من […]