فرمان و دیوان Archives | حکمت صدرا

  • آثار فلسفی چامسکی

    من در مورد یک شخصیت معاصر، نوام چامسکی، کار می‌کنم. بخش اعظم آثار او در زمینه مسائل اخلاقی و سیاسی است. من کتابی را تحت عنوان «فرمان و دیوان» ترجمه و تنظیم کردم. شعار سال: من در مورد یک شخصیت معاصر، نوام چامسکی، کار می‌کنم. بخش اعظم آثار او در زمینه مسائل اخلاقی و سیاسی است. […]