فرزندان امام موسی کاظم Archives | حکمت صدرا

  • زندگی‌نامه امام موسی کاظم(ع)

    شعارسال: امام موسی بن جعفر (ع) پیشوایی بودند که منزلتی بزرگ و شانی عظیم داشتند که همواره در تجهد کوشا بودند؛ عبادتشان معروف، و معجزاتش روشن میان عام وخاص، و بر طاعت بندگی مواظب، و شب را به سجود به پایان می برد و روز را به صدقه و روزه می‌گذراند. ولادت موسی بن جعفر […]