فردریش نیچه Archives | حکمت صدرا

  • تغییر «سبک معاشرت» در دنیای امروز و تأثیر آن بر «ساحت اندیشه»

    شعار سال: موجود انسانی تا حدی به «شبکه‌ ارتباطات میان‌فردی» وابسته است که در صورت زندگی خارج از این شبکه-یعنی خارج از جامعه‌ انسانی- به موجودی دیگر بدل خواهد شد که از توان برقراری ارتباط به مدد زبان و به‌کارگیری ابزار بی‌بهره است. ما وجود انسانی خویش را مدیون ارتباط بین فردی هستیم، اما آیا ارتباطات […]