فراخوان پژوهشی Archives | حکمت صدرا

  • فراخوان حمایت از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف

    به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه طی فراخوانی از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دعوت کرد تا در زمینه موضوعات اعلام شده توسط این سازمان به تدوین پایان نامه و رساله بپردازند. در این فراخوان آمده است: سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر […]