فحشاء و منکر Archives | حکمت صدرا

  • چرا باید نماز بخوانیم؟

    نماز، انسان را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده، یعنى اعتقاد به مبدأ و معاد مى‌اندازد به همین دلیل داراى اثر بازدارندگى از فحشاء و منکر است، اما عملی نیز وجود دارد که نزد خداوند از اهمیت بالاتری برخوردار است. شعارسال:نماز، انسان را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده، یعنى اعتقاد به مبدأ و معاد مى‌اندازد به […]