فتوح اندیشه Archives | حکمت صدرا

  • حس غیریت علوم انسانی غربی، مقدمه تحول در علوم انسانی است

    احمد رهدار گفت: چیزی که به تحول در علوم انسانی سرعت می دهد، انگیزه ای است که باید در خودآگاه فکری جامعه اسلامی نسبت به درک حس غیریت علوم انسانی غربی به وجود بیاید. شعارسال: «تدوین علوم انسانی مبتنی بر جهان بینی اسلامی»مطالبه ای بود که رهبر معظم انقلاب نخستین بار در دیدار با اساتید […]