فال چای Archives | حکمت صدرا

  • فالگیرها چطور گذشته و آینده شما را حدس می‌زنند؟!

    ایراد از نسل ما نیست. اشکال سر عجول بودن ذاتی بشر است که دلش می خواهد لقمه زندگی را جویده و نجویده قورت دهد. اشتهای توک زدن به آینده و پیش بینی فردا و پس فردا، مجال ظهور یک شبه هر ترفندی را می دهد. شعارسال : فنجان که برمی گردد، نگاه دختر روی دهان […]