غسل تعمید Archives | حکمت صدرا

  • عروسی و عزا در کارون مقدس

    شعارسال: لباس سفید به تن می‌کنند و سپیده‌‌دم یکشنبه‌ها برای غسل تعمید و نماز کنار رودخانه کارون می‌روند. آنها را در خوزستان به نام «صابئین مندایی» می‌شناسند. پیروان حضرت یحیی رسوم و سنت‌های خاصی دارند که با آیین هزاران ساله، آنها را به جای می‌آورند. در دین مندایی طلاق وجود ندارد، فقط از گوشت گوسفند […]