عید سعید غدیر Archives | حکمت صدرا

  • جشن شب عید غدیر در ایران اسلامی

    به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر ، مردم ولایتمدار ایران اسلامی با چراغانی خیابان ها و پخش شرب و شیرینی عید ولایت را جشن گرفتند. شعارسال: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر ، مردم ولایتمدار ایران اسلامی با چراغانی خیابان ها و پخش شرب و شیرینی عید ولایت را جشن گرفتند. با اندکی […]