سکولاریسم پنهان Archives | حکمت صدرا

  • حوزه سکولاریسم امام خامنه ای

    شعار سال: امام خامنه ای حوزه سکولار را معرفی می کنند. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از تلویزیون اینترنتی مستضعفین، تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۵، کد مطلب: ۶۸۶۲:www.mostazafin.tv [ad_2] Source link