سکه های آتشین Archives | حکمت صدرا

  • پیشنهاد عاشورایی قبل از ورود به ماه مُحرم

    آنچه در این مطلب برایتان خواهیم آورد، معرفی چند کتاب برای رسیدن به معرفتی نسبی درباره قیام حسینی و آماده شدن برای عزاداری با معرفت است شعارسال:آنچه در این مطلب برایتان خواهیم آورد، معرفی چند کتاب برای رسیدن به معرفتی نسبی درباره قیام حسینی و آماده شدن برای عزاداری با معرفت است. فرهنگ عاشورا را […]