سن سیمون Archives | حکمت صدرا

  • ناگفته های زندگی جامعه شناسان

    شعار سال: سن سیمون: فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی و از پایه گذاران سوسیالیست، دست به خودکشی زد و به واسطه جراحت ناشی از خودکشی یک چشمش کورشد. آگوست کنت: پدر علم جامعه شناسی، با یک حرکت جوانمردانه و از روی دلسوزی با یک زن روسپی ازدواج کرد به دلیل مشکلات با همسر دچار بحران […]