سنگ «حدید» Archives | حکمت صدرا

  • استفاده از چه انگشتری در نماز مکروه است؟

    شعارسال: معطر بودن و زینت در نماز از جمله آداب اسلامی است که در روایات و احادیث ائمه اطهار و بزرگان به آن تاکید شده، و بر زن و مرد مسلمان سفارش شده است که انگشتر در دست راست کنند و اگر نقش نگین و خود نگین شریف و با مبارک است به هنگام تطهیر […]