سنن ملی Archives | حکمت صدرا

  • نوروز با نگاه توحیدی از شعائر الهی است

    عضو هیئت علمی گروه قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اهمیت نگریستن به نوروز با دید توحیدی بیان کرد: اگر به نوروز با یک نگاه توحیدی نگریسته شود، می‌تواند جز شعائر الهی باشد، چراکه طبق روایتی از امام صادق(ع) وارد شده است که ایشان فرمودند روز اول سال شمسی، روزی است که […]