سنت وقف Archives | حکمت صدرا

  • وجود ۸۰۰۰ موقوفه دارای تولیت شخصی در کشور

    حجت الاسلام محمدیبا بیان اینکه واقف می‌تواند حق تولیت و مدیریت موقوفه را برای خود و نسل خود محفوظ نگاه دارد، گفت: در سراسر کشور ۸ هزار موقوفه دارای تولیت شخصی وجود دارد که سازمان اوقاف از آنها حمایت می‌کند؛ بنای سازمان این است که موقوفات در اختیار خودش را هم با همکاری مردم مدیریت […]