سلطاني طباطبايي Archives | حکمت صدرا

  • قبای «آيت‌اللهی» بر تن سید حسن خمینی

    آيت‌الله دوزدوزاني، پاياني، سلطاني طباطبايي، استادي، و موسوي بجنوردي، از اساتيد فقه و اصول سيد حسن خميني در سطح عالي بوده‌اند. شعارسال: آخرين جلسه درس خارج فقه سيد حسن خميني در ۴۶ سالگي روز گذشته در «دارالشفاي قم» برگزار شد تا تدريس خارج فقه يادگار امام پس از ۸ سال به اتمام برسد. پاياني كه […]