سقراط Archives | حکمت صدرا

  • رفتار حکیمانه؛ بهترین شیوه تعامل با دیگری

    به گزارش خبرنگار مهر، انسان در طول تاریخ همواره در صدد بوده است تا در تعامل با مردمان کمتر دچار مشکل شود و بتواند خودش را به لحاظ وجودی و اخلاقی رشد دهد. همواره فلاسفه کوشیده‌اند به این سوال مهم پاسخ دهند و نظریه‌ای ارائه دهند که کمترین اشکال را داشته باشد و همه جوانب […]