سفرنامه ناصرخسرو Archives | حکمت صدرا

  • نقش مراسم حج در اتحاد مسلمانان جهان

    شعار سال: « نهم ذی‌الحجه سنه اثنی و اربعمائه حج چهارم به یاری خدای سبحانه و تعالی بگذاردم و چون آفتاب غروب کرد حاج و خطیب از عرفات بازگشتند و یک فرسنگ بیامدند تا به مشعرالحرام و آنجا را مزدلفه گویند بنایی ساخته‌اند خوب همچون مقصوره که مردم آنجا نماز کنند و سنگ رجم را که […]