سعید رحیمیان Archives | حکمت صدرا

  • کتاب برهان مبین در جلوات رب العالمین تصحیح و منتشر شد

    به گزارش خبرنگار مهر، حسن‌آقا قهرمانی قوچانی، روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۲۸۴ هجری شمسی در روستای آق‌چشمۀ قوچان دیده به جهان گشود. وی از شاگردان خاص مرحوم شیخ محمدعلی شاه‌آبادی (ره) بوده است. او به دو لحاظ جامعیت داشته است: ۱- جامعیت بین معقول و منقول: از آن جهت که هم به واسطۀ سال‌ها تحصیل […]