سعودی Archives | حکمت صدرا

  • «عَبایه‌ سیاه» الزامی نیست / مخالفان: بوی کشف حجاب می‌آید

    ساعت۲۴-عکاظ چاپ ریاض نوشت: مساله چادر زنان از چند دهه گذشته تا کنون موضوع جدال مجامع فقهی عربستان سعودی بوده و به نظر می رسد که فتوای شیخ عبدالله المطلق، یکی از مفتی های عضو هیئت عالمان بزرگ، که در آن بر نبود الزام استفاده از عَبایه‌ (چادر) سیاه برای زنان، تاکید کرده، بار دیگر […]