سرگرمی Archives | حکمت صدرا

  • پاسخ آیت‌الله مکارم‌ به استفتایی در مورد سگ‌های زینتی

    آیت‌الله مکارم‌شیرازی از مراجع عظام به استفتائی در مورد حکم نگهداری از سگ های زینت پاسخ داد. شعارسال: آیت‌الله مکارم‌شیرازی به استفتائی پیرامون حکم نگهداری سگ‌های زینتی پاسخ گفت که تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد: پرسش: نگهداری سگ‌های زینتی در خانه و به همراه داشتن آن در ماشین و خیابان که نوعى تقلید از بیگانگان است، […]

  • ظهور ماهواره افول فلسفه

    تردیدی نیست که طلوع ماهواره های مخابراتی و تلویزیونی که مهمترین ویژگی آنها ایجاد سرگرمی و با سرعت فزاینده و تنوع و در عین حال سادگی مفاهیم روزمره است، به توده ای شدن جریان اطلاعات علمی و بخصوص فلسفی کمک کرده است شعارسال: در دو دهه آغازین قرن بیست و یکم با ظهور موبایل که […]