سرمنشا تمام معاصی انسان ها Archives | حکمت صدرا

  • انتخاب نام نیکو برای فرزندان جزو وظایف دینی والدین است

    یکی از وظیفه‌های بسیار مهم پدر و مادر نسبت به فرزندانشان انتخاب نام نیکو است، سنت انتخاب اسامی مناسب در گذشته وجود داشت اما اکنون به دلایل متعدد و بسیار بی ارزش تا حدی از بین رفته است. شعارسال:یکی از وظیفه‌های بسیار مهم پدر و مادر نسبت به فرزندانشان انتخاب نام نیکو است، سنت انتخاب […]