سرمایه زندگی Archives | حکمت صدرا

  • هدر رفتن سرمایه عمر

    تو همان روزهای عمرت هستی! روزی برود، قسمتی از تو رفته است. شعار سال: تو همان روزهای عمرت هستی! روزی برود، قسمتی از تو رفته است.که واقعا انسان [ بخاطر هدر دادن عمر، که سرمایه‌اش است ] در ضرر و زیان است. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت هشتگ، تاریخ ۲۳ […]