سایت خبری دانا Archives | حکمت صدرا

  • نهضت امام حسین را اشک نگه داشته است

    غلامرضا سازگار گفت: قرن هاست که مردم گریه می کنند و اشک آنها نه تنها کم نشده است بلکه بیشتر هم شده است. نهضت امام حسین را اشک نگه داشته است ولی اشکی که در آن معرفت باشد. شعار سال: غلامرضا سازگار از شاعران و ذاکران باسابقه اهل بیت است که اغلب اشعار وی در مدح […]