سالگرد ارتحال امام Archives | حکمت صدرا

  • ساده زیستی در سیره امام خمینی (ره)

    شعار سال:  فاطمه عرب شیبانی  امام به جای اینکه لباس های نو و رنگارنگ بخرند و مرتب لباس عوض کنند، یک دست لباس برای زمستان و یک دست هم برای تابستان داشتند و همیشه از همان دو لباس استفاده می کردند. ولی از لباس هایشان خوب نگه داری می کردند و در عین حالی که […]