سازمان صدا وسیما ی مرکز خراسان رضوی Archives | حکمت صدرا

  • پیام آیت الله‌مکارم‌شیرازی در پی راه‌اندازی رادیو‌زیارت

    آیت الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید، به مناسبت راه اندازی رادیو ملی زیارت پیامی صادر کردند. شعارسال:آیت الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید، به مناسبت راه اندازی رادیو ملی زیارت پیامی صادر کردند. آیت الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید، به مناسبت راه اندازی رادیو ملی زیارت پیامی صادر کردند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پیامی […]