سازمان سمت Archives | حکمت صدرا

  • « تاریخ‌نگاری رانکه‌ای» مورد بحث و بررسی قرار گرفت

    به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست از مجموعه نشست‌های مسائل بنیادین تاریخ با عنوان «رشته تاریخ در دوران مدرن: شکل‌گیری و جریان‌ها (تاریخ‌نگاری رانکه‌ای)، ۱۸ اسفندماه با حضور حسینعلی نوذری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و میثم سفیدخوش عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان سخنران و زهیر صیامیان گرجی به […]

  • دستاوردهای پرداختن به تاریخ مردم برای پیشرفت علوم انسانی

    به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «آموزش تاریخ در مکتب آنال: رویکرد و روش»، با حضور داریوش رحمانیان عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران، حسام نقره‌چی دارای مدرک دکتری ادبیات عام و تطبیقی از دانشگاه سوربون نوول پاریس و محمدجواد عبدالهی دارای مدرک دکتری تاریخ از دانشگاه تهران، به عنوان سخنران و زهیر صیامیان […]