سازمان دارالقر‌آن‌ Archives | حکمت صدرا

  • تقسیم فعالیت‌های حفظ قرآن در ۳ گام

    شعارسال: آخرین جلسه کارشناسان ستاد راهبری طرح ملی قرآن کریم طی روزهای گذشته با موضوع بررسی اقدامات و راهبردهای طرح ملی حفظ قرآن کریم برگزار شد. از جمله مواردی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تأکید بر محوریت جزء ۳۰ قرآن کریم در برنامه‌ها و فعالیت‌ها بود. بر همین اساس مقرر […]