زن Archives | حکمت صدرا

  • بررسی نگاه متفاوت یک اندیشمند مسلمان نسبت به زن بر اساس نمونه زندگی فاطمه(س)

    نگاه های متفاوت برخی اندیشمندان مسلمان به زن از نگاه اسلام همواره در جامع ایران مغفول مانده است و در میان رسانه های رسمی، نهادهای رسمی نگاه غالب نبوده است. شعارسال:در موضوعات گذشته به نقش متفاوت زن در اسلام پرداخته است. نگاه های متفاوت برخی اندیشمندان مسلمان به زن از نگاه اسلام همواره در جامع […]

  • حجاب محدودیت است یا مصونیت؟

    حجت الاسلام میرلوحی گفت: برای یک نگاه عاقلانه و مومنانه می توان گفت حجاب مصونیت است و محدودیت نیست. شعارسال: حجت الاسلام سيد محمد حسين میرلوحی پژوهشگر معارف اسلامی  در خصوص این موضوع که حجاب در اسلام برای زن محدودیت است یا مصونیت، گفت: پاسخ به این سوال دو جنبه دارد؛ برای کسانی که با […]