زائران امام رضا Archives | حکمت صدرا

  • چراغانی حرم مطهر امام رضا (ع)

    شعارسال: تصاویر چراغانی حرم مطهر امام رضا (ع) شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ ، کدخبر: ۱۷۸۴۳۲۱ ، www.tasnimnews.com [ad_2] Source link

  • چراغانی حرم مطهر امام رضا (ع) + تصاویر

    به مناسبت ولادت امام رض ا(ع)، حرم مطهر آن حضرت چراغانی شد. شعارسال: شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ ، کدخبر: ۱۷۸۴۳۲۱ ، www.tasnimnews.com [ad_2] Source link