روشنفکری دینی Archives | حکمت صدرا

  • محافل فرهنگی غرب تمایل زیادی به درک مسلمانان دارد

    دکتر «عاصم حصنی»، از پژوهشگران مصری تاکید کرد: تغییر تدریجی گسترده ای در نگاه غرب به جهان عرب ایجاد شده و به خاطر همین تغییر تمایل زیادی در محافل فرهنگ غرب برای درک مسلمانان دیده شود شعارسال: دکتر «عاصم حصنی»، یکی از پژوهشگران مصری است که انتشار فرهنگ عرب در آلمان را بر عهده دارد. […]

  • آدمیان خفتگانند چون بمیرند بیدار شوند

    شناخت فرهنگ و تمدن مشرق‌زمین از موضوعات پرجاذبه در بین پژوهشگران غربی است که در دوره‌های مختلف تاریخی و به‌طور خاص از عصر روشنگری به بعد به اهداف و انگیزه‌های گوناگون جالب ‌توجه بوده است. درحالی‌که جنبه‌های استعماری در مطالعات شرقی انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بیشتر دیده می‌شد، در دنیای آلمانی‌زبان‌ها این نگاه سود‌جویانه کم‌رنگ‌تر بود. […]

  • ساحت مادی ونظری تاریخ معاصر متاثر از فقه است

    مهدوی زادگان گفت: ساحت مادی و نظری چهل سال اخیر قطعاً متاثر از حضور فعال فقه پویا در جامعه و سیاست است. روشنفکری علیرغم میل باطنیش مجبور به دویدن و تعقیب فقه پویا است. شعار سال : متن زیر پرسش و پاسخی میان مصطفی عبدی پژوهشگر جامعه شناسی و حجت الاسلام داود مهدوی زادگان عضو […]