روز جهانی آینده Archives | حکمت صدرا

  • نشست روز جهانی آینده برگزار می شود

    به گزارش خبرنگار مهر، به همت مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم، پنجمین مراسم گرامیداشت روز جهانی آینده، ضرورت آینده نگری در نظام تصمیم سازی برگزار می شود. سخنرانان این مراسم رضا داوری اردکانی، جروم گلن، سعید نمکی، عباس ملکی، فرشاد مومنی، فتح الله مضطرزاده و حسن ظهور هستند. مراسم گرامیداشت روز جهانی آینده […]