روزمرگی Archives | حکمت صدرا

  • کمال مطلق در این عالم نیست

    شعارسال: غلامحسین ابراهیمی دینانی، عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران و چهره ماندگار فلسفه در برنامه معرفت که از شبکه چهارم سیما پخش می شود در تفسیر قطعه ای از دیوان اشعار پروین اعتصامی گفت : خوردن و خوابیدن آسایش ظاهری است. آسایش انسانی این است که انسان به فکر دیگران باشد و نه تنها […]